Πολιτική & Σημειώσεις - Ξενοδοχείο Πλάκα στη Νάξο, στην Πλάκα